Đánh giá
Đã có 10 người đánh giá

Tư chất không tốt, nàng có tiểu con chuột hỗ trợ, ngũ hành linh căn, mới là loại dược vương đạo. lấy ở cuối xe miễn cưỡng gia nhập ngoại môn đệ tử hàng ngũ lạc tịch, ở trường sinh trên đường buồn thanh quá tài.

Mới nhất
4 năm trước

Đề cử Toái Mạch

vote
0
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

53
23661
10178

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận