Theo một khỏa tinh cầu tánh mạng sinh ra đời mới bắt đầu xuất phát, sẽ chứng kiến vô số văn minh hưng vong suy sụp, giống loài sinh ra đời cùng diệt vong, tại vô số thiên tai mà thay đổi phía dưới, không có gì là vĩnh hằng bất biến đấy, chỉ có không ngừng cải biến bản thân, tại nghịch cảnh bên trong liên tục tiến hóa, mới có thể thành tựu hoàn mỹ thắng lợi.

Câu chuyện, từ một cái nho nhỏ tế bào bắt đầu...

Mới nhất
1 năm trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
81,784
Linh khí
100
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • isuka đề cử 2 Nguyệt Phiếu
    7 tháng trước
  • isuka đề cử 4 Nguyệt Phiếu
    9 tháng trước
  • [email protected] đề cử 14 Nguyệt Phiếu
    1 năm trước
Boss Avatar

Boss

Level: 0
410
311409
13975

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

19 bình luận


isuka 30