Đánh giá
Đã có 6 người đánh giá
Trạch nam Cố Tiểu Sơn xuyên qua đến Tu Chân giới, phát hiện phụ thân so với hắn sớm xuyên qua ba trăm năm, trải qua tu luyện thành tiên, ít ngày nữa liền muốn phi thăng Tiên giới.

Kế thừa to lớn của cải Cố Tiểu Sơn, đối mặt cái này xa lạ Tu Chân giới, hắn sẽ đi theo con đường nào...

Đây là một cái trạch nam xuyên qua sau, đậu bức khôi hài nhị thứ nguyên cố sự!

------------
Cha con nam chính đều rất đậu bức. Truyện hài hước, siêu hài!
--------

Ae ném kim đậu, nguyệt phiếu,... và chấm điểm từng chương để ủng hộ cho converter nhé.
Mới nhất
1 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
87,831
Linh khí
450
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
150
118384
141986

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

26 bình luận


nmduong 100
hotboysunrang 60
Kiemphung1992 40