Đánh giá
Đã có 40 người đánh giá
Lâm Uyên muốn ăn cơm chùa, để mắt tới nữ nhi của nhà giàu nhất, cũng chọc giận nhà giàu nhất, bị đánh gãy chân đuổi ra khỏi thành.

Nhiều năm về sau, Lâm Uyên trở về, phát hiện nữ nhi của nhà giàu nhất đã biến thành nhà giàu nhất. . .
Mới nhất
18 giờ trước

Đề cử

vote
Linh khí
835
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

DarkHero Avatar

DarkHero

Level: 8
Converter Thần Thoại
113
141874
854987

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1849 bình luận


huhujio 214
❀ • ßút • ❀ 100
Concumaudo 100
anhtaitaigioi 100
LyndaBurnr 100