Đô thị thiếu niên, tao ngộ cửu thế ma đầu đoạt xác thất bại, từ đây bàn tay âm dương sắc xảo, tung hoành thiên hạ.

♥ Cầu nguyệt phiếu ''Đề cử'', ''Vote truyện'', và nhớ click vào ''Cảm ơn'' để lấy tinh thần convert !

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
411,254
Linh khí
140
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Học Đồ
14
3685
9400

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

61 bình luận


︵✰๖ۣۜŤɦїêɳ 60
mrmanh052 50
10
๖ۣۜ๖ۣۜPhong๖ۣۜHuyền๖ۣۜTà 10
Hienpham 5
danglv19 5