Hàng trăm đã qua vạn năm, tiên pháp hoàn toàn chảy vào dân gian, quần hùng cũng khởi; tân tư tưởng, tân tình thế, tân sự vật, tầng tầng lớp lớp.

Truyền thống người tu hành, đối mặt trước đó chưa từng có tình thế hỗn loạn.

Một cái Địa Cầu tới linh hồn, sẽ cho sự biến hóa này trung tiên vực, mang đến như thế nào phong ba đâu này?

Cầu thanks sau mỗi chương
Cầu like
Cầu vote tốt !!!

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
746,170
Linh khí
245
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Vọng Thiên Avatar

Vọng Thiên

Level: 0
Nghèo Rớt Mồng Tơi
0
813
76888

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

95 bình luận


lekien 50
tnphong 33
bachvonam 20
Manhthuybk 15
safiel 1
quyluoi 12
thek 1
khanhbs183 1
BlackWitch 5
AloneWind 5
tenkoaidat 5
baochua123 5
Ag002114 5
Fuckkk 1
trongduc188 2