Mới Viêm Hoàng lịch 800 năm, thế giới từ lâu cáo biệt cổ tu chân thời đại, đi vào hiện đại.

Giao lưu cộng thắng, đã cạnh tranh lại hợp tác là trước mặt thời đại chủ lưu.

Không biết đạo lý, bầu trời sao vô tận là hết thảy tu sĩ cộng đồng hoàn toàn mới hành trình.

Một chiếc độ tiên tiến vượt qua thời đại, rồi lại lai lịch bí ẩn Bỉ Ngạn Thần Chu, mang theo thiếu niên Thẩm Kiện đi tới vũ trụ đại hải hàng thời đại.

Thời đại mới tu chân, tương lai ở tinh không, theo gió vượt sóng sẽ có lúc, thẳng treo buồm mây vượt biển sao.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
129,185
Linh khí
0
Điểm ái mộ
khaox8896 Avatar

khaox8896

Level: 3
Converter Trung Cấp
58
48233
81858

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận