Tiên Đạo Đại Đế Lâu Thiên Diệp, sinh một cái kiêu căng khó thuần ngông cuồng không biết cái gọi là, hồ tác phi vi nhi tử. Vì để cho nhi tử đi tới đường ngay, tại tìm được chính mình mất nhiều năm một ... khác chi huyết mạch lúc, cho nhi tử thiết kế một hồi đại hí. Phế tử trùng tu, chuyên tâm bồi dưỡng huyết mạch đời sau. Có dẫm vào vết xe đổ, Đại Đế quyết định không nói cho đời sau bất luận người nào của mình tu vi chân chính, từ cơ sở từng điểm từng điểm ở trong khổ nạn, để đời sau toàn tộc chậm rãi quật khởi.

Đề cử

vote
Linh khí
10
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Sơ Cấp
35
5459
80026

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

21 bình luận