Đánh giá
Đã có 57 người đánh giá
ĐI DU LỊCH 5 NGÀY NÊN TẠM THỜI KO CÓ CHƯƠNG

To lớn lục mập mạp, hất lên mũ che màu đỏ, trong tay cầm Kim Cô Bổng, chân đạp phi kiếm lơ lửng trên chiến trường!

Hắn cười tà sau khi sử dụng kỹ năng, Kim Cô Bổng ngang ngược chỉ hướng phía trước.

Ba trăm cái lục mập mạp từ triệu hoán trong môn nhảy vọt xuống tới, tạo thành Sparta chiến trận, bắt đầu công kích!

Nhu cầu cấp bách đề cử, cất giữ.

Tác giả định nghĩa Tags

Vị diện học sinh vô hạn lưu cười vang

Mỗi ngày 50 - 100 chương tha hồ đọc

Đề cử

vote
Linh khí
550
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Nghèo Rớt Mồng Tơi
67
41436
20031

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

579 bình luận


VR-NHK-2018 150