Đánh giá
Đã có 24 người đánh giá
Ninh Phàm bởi vì muội muội bệnh nặng, đi sâu vào rừng rậm hái thuốc, ngẫu nhiên được Ôn Ngọc một khối, sau đó được (phải) truyền thừa, nghịch thiên tăng lên, chiến đấu cường giả, đánh tiểu nhân, lịch luyện nhân sinh, Tiếu Ngạo thiên hạ, thành tựu tối cao Hoàng Tôn!
Mới nhất
11 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
9,960
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

Linh1203 Avatar

Linh1203

Level: 0
1
193
856

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

3 bình luận