Chương 273: Trước tiên đem Trịnh Bảo ổn định

Lưu Diệp đương nhiên biết Chu Du nói minh chủ là ai.

Hắn nghi ngờ hỏi Chu Du: "Ta nghe nói Lữ Phụng Tiên là người bảo thủ, hắn thậm chí ngay cả Trần Cung kế sách cũng nghe không lọt. Còn có, chính là người này bạc tình bạc nghĩa, từng hai độ bái nghĩa phụ, lại hai độ đem tru sát. . ."

"Trên đời truyền ngôn cũng không hết sức chân thực." Chu Du đánh gãy hắn: "Mới đầu ta cùng Bá Phù cũng cho là như vậy, gần nhất cùng Ôn Hầu tiếp xúc nhiều hơn, mới biết được hắn hoàn toàn không phải theo như đồn đại bộ dáng."

"Xin lắng tai nghe!" Chu Du nói tới những này, khơi gợi lên Lưu Diệp hứng thú.

Nhưng mà Chu Du cũng không có nói tiếp, mà là nói với hắn: "Tử Dương nếu là có tâm cùng chúng ta thương nghị đại sự, còn xin đi trước gặp Trịnh Bảo, mượn cớ để hắn tạm hoãn xuất binh."

"Đã Lữ Phụng Tiên có năng lực giết hắn, cần gì phải để ý hắn có xuất binh hay không?" Lưu Diệp không hiểu hỏi.

"Ta nói qua, Trịnh Bảo một khi xuất binh, Ôn Hầu đem hắn chém giết về sau, Tử Dương nhưng là không còn công lao." Chu Du trả lời: "Tốt nhất biện pháp, là hắn chết tại Tử Dương trong tay, ta cùng Bá Phù mới tốt hướng Ôn Hầu tiến cử."

"Công Cẩn ý tứ ta là minh bạch." Lưu Diệp hỏi: "Có phải hay không muốn ta tại Sào Hồ xúi giục phản loạn, từ Trịnh Bảo trong tay cướp đoạt đại quyền?"

Chu Du gật đầu: "Chính là ý tứ này."

Suy nghĩ một chút, Lưu Diệp nói ra: "Ta đi trước thuyết phục Trịnh Bảo không nên gấp tại xuất binh, chờ chúng ta thương nghị thỏa, rồi quyết định như thế nào ra tay!"

"Lặng chờ Tử Dương hồi âm." Chu Du cùng Tôn Sách chắp tay.

Lưu Diệp cũng chắp tay đáp lễ, quay người rời đi.

Đưa mắt nhìn hắn hướng đi tiền đường, Tôn Sách nhỏ giọng hỏi Chu Du: "Công Cẩn thật cho là hắn sẽ giúp lấy chúng ta?"

"Hắn không có lựa chọn." Chu Du nói ra: "Trịnh Bảo là người tham lam không ghét, căn bản không phải thành tựu đại sự người. Lưu Diệp lòng ôm chí lớn, làm sao có thể một lòng đi theo hắn?"

"Nói cách khác, chúng ta lần này không có uổng phí đến Sào Hồ?" Tôn Sách truy vấn.

"Kia là đương nhiên." Chu Du cười nhạt một tiếng, không có nói thêm nữa cái gì.

Tôn Sách mặc dù trong lòng còn có nghi vấn, cũng không có hỏi lại lối ra.

Đến tột cùng sự tình có thể thành hay không, còn phải đợi thêm chờ nhìn.

Chờ sự tình phát triển đến rồi một bước kia, hắn mới biết được Chu Du mưu đồ đến tột cùng là thành còn là bại.

Chu Du cùng Tôn Sách tại tiền viện chờ lấy, Lưu Diệp về tới tiền đường.

Hắn mới vào nhà, Trịnh Bảo lại hỏi: "Tử Dương, đến tột cùng là chuyện gì, còn giá trị làm ngươi đi một chuyến?"

]

"Tướng quân, ta vừa nhận được tin tức." Lưu Diệp trả lời: "Lữ Phụng Tiên dẫn quân đi tới nơi này, chỉ vì bên cạnh hắn còn có hai người, cho nên mới có dạng này dũng khí."

"Còn có người nào?" Trịnh Bảo nhướng mày, lạnh xuống mặt hỏi: "Chỉ là hai người, chẳng lẽ còn có thể bù đắp được ta hơn vạn đại quân."

"Đổi lại so với người có lẽ không được, hai người kia khẳng định có thể." Lưu Diệp nói ra: "Bọn hắn chính là người xưng Giang Đông Tiểu Bá Vương Tôn Sách, cùng Giang Đông Chu lang Chu Du!"

Trịnh Bảo sững sờ: "Hai người kia không phải mới bị Lữ Bố bắt được? Chẳng lẽ còn sẽ khăng khăng một mực vì Lữ Bố làm việc?"

"Bọn hắn có thể hay không khăng khăng một mực ta không biết, ta duy nhất biết đến là, nếu như tướng quân hiện tại liền ra khỏi thành cùng Lữ Bố quyết chiến, không chỉ có khó mà chiếm được chỗ tốt, nói không chính xác sẽ còn ăn trận thiệt thòi lớn." Lưu Diệp trả lời: "Lữ Bố dũng quan tam quân, Tôn Sách làm sao không phải là. Hai người chỉ cần trên chiến trường tuần tự trùng sát, lấy tướng quân làm mục đích, khó đảm bảo sẽ không bị bọn hắn chiếm được tiên cơ."

"Tử Dương có ý tứ là. . ." Trịnh Bảo nghi ngờ hỏi một câu.

"Tướng quân tạm thời đóng chặt cửa thành, không muốn cho Lữ Phụng Tiên bất luận cái gì vào thành cơ hội." Lưu Diệp nói ra: "Hắn mang binh mã không nhiều, trong quân lương thảo cũng sẽ không quá nhiều. Trước tiên đem hắn phơi ở ngoài thành, không dùng đến mấy ngày, hắn trong quân thiếu lương tự sẽ rút đi. Đến lúc đó tướng quân lại dẫn quân đánh lén, cho dù lại đến mấy cái Lữ Bố, cũng chạy không thoát tướng quân tay cầm!"

Trịnh Bảo cau mày suy nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng cười hắc hắc nói ra: "Còn là Tử Dương đối đãi sự tình thông thấu, kể từ đó, tru sát Lữ Bố càng thêm bớt lo."

Hắn sau đó phân phó vệ sĩ: "Truyền lệnh xuống, đóng chặt cửa thành, trừ phi quân địch công thành, nhu thì không có ta quân lệnh, bất luận kẻ nào không được cùng quân địch chém giết."

Vệ sĩ truyền đạt quân lệnh đi, Trịnh Bảo đi đến Lưu Diệp trước mặt, vỗ nhẹ cánh tay của hắn, cười nói ra: "Ta liền biết Tử Dương sẽ có phá địch thượng sách, Lữ Bố lúc này trêu chọc ta, cũng là hắn tạo hóa đến rồi."

"Tướng quân hổ uy, chỉ là Lữ Bố không cần phải nói?" Lưu Diệp trả lời một câu.

Lưu Diệp ở trước mặt tán dương, Trịnh Bảo cũng là không khiêm tốn.

Hắn cười hắc hắc, thuận miệng đáp: "Tử Dương nói đúng lắm, tại ta Sào Hồ đại quân trước mặt, chỉ là Lữ Bố lại tính cái cái gì? Nữ nhân của hắn ta cướp định, đầu của hắn ta cũng chắc chắn muốn!"

"Cầu chúc tướng quân tâm tưởng sự thành!" Lưu Diệp cúi người hành lễ.

Hắn là Trịnh Bảo dưới trướng thứ nhất mưu sĩ, hắn mở miệng nói chúc, mọi người ở đây cũng đều nhao nhao đứng dậy chúc mừng.

Trịnh Bảo bày ra tay, đối với đám người nói ra: "Tất cả giải tán đi, trước dựa vào Tử Dương kế sách đi làm."

Đám người cáo lui rời đi, Trịnh Bảo hỏi Lưu Diệp: "Tử Dương, ngươi cảm thấy Lữ Bố rút đi thời điểm, ta có thể có mấy phần thắng?"

"Mười phần!" Lưu Diệp không hề nghĩ ngợi, nói với Trịnh Bảo: "Hắn tại ngoài thành, hai quân chính diện chém giết. Có Tôn Bá Phù cùng Chu Công Cẩn tương trợ, hắn có lẽ còn có chút ít phần thắng. Nếu là tướng quân tuyển tại hắn rút đi thời điểm làm khó dễ, cho dù Lữ Phụng Tiên có thông thiên năng lực, cũng không có khả năng vãn hồi bại cục."

"Ta có Tử Dương, lo gì không phá Lữ Bố!" Trịnh Bảo cười ha ha.

Lưu Diệp nói ra: "Tướng quân, ta còn có chút sự tình phải đi mưu đồ, mặc dù trận chiến này chiến thắng nắm chắc rất lớn, không ít chi tiết còn là đến cẩn thận suy nghĩ mới là!"

"Ngươi đi trước đi!" Trịnh Bảo không có chút nào hoài nghi Lưu Diệp có cái khác dự định, khoát tay áo: "Ta cũng có chút mệt mỏi, Tử Dương nếu là có sự tình, lại tới tìm ta là được!"

"Ta cáo lui trước!" Lưu Diệp cáo từ lui ra.

Đi ra tiền đường, hắn lại đi tới chờ ở tiền viện Tôn Sách cùng Chu Du trước mặt.

"Tử Dương đã đem sự tình làm thỏa đáng?" Chu Du hỏi một câu.

"Hai vị còn là đi trước hàn xá lại nói." Lưu Diệp không có ý định trong này cùng bọn hắn nói chuyện, đối với hai người nói ra: "Xin mời đi theo ta!"

Tôn Sách cùng Chu Du cùng sau lưng Lưu Diệp rời đi quan phủ.

Lưu Diệp nơi ở ngay tại quan phủ bên cạnh.

Trịnh Bảo chiếm cứ Sào Hồ, đối với làm địa bàn lột không nhẹ, Lưu Diệp chỗ ở, là một hộ năm đó chạy nạn rời đi người giàu có trạch viện.

Tiến vào trạch viện, Lưu Diệp phân phó vệ sĩ trông coi trước môn , bất kỳ người nào đi vào đều phải hướng hắn bẩm báo.

Sắp xếp xong xuôi những này, hắn dẫn Tôn Sách cùng Chu Du đi vào hậu viện.

Đến rồi hậu viện một gian ngoài cửa sương phòng, Lưu Diệp đối với hai người nói ra: "Hai vị, mời!"

"Làm phiền!" Chu Du ứng, trước hết mời Tôn Sách vào nhà, sau đó đi vào theo.

Lưu Diệp vào nhà về sau, đầu tiên là hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, lúc này mới đóng lại cửa phòng hướng hai người hỏi: "Ta nên như thế nào mới có thể không bị Trịnh Bảo liên lụy?"

"Lại cực kỳ đơn giản, giết Trịnh Bảo!" Chu Du hời hợt trả lời một câu.✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵

CẦU KIM ĐẬU, NGUYỆT PHIẾU, CÁC LOẠI CHÂU ... CẦU VOTE 9-10 CUỐI CHƯƠNG (^__^)
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ.

Người convert : ๖ۣۜVô❄๖ۣۜNiệm
http://truyencv.com/member/9694/

✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵

 

Thần Thoại Cấm Khu

Bạn đang đọc truyện gì?

160 bình luận