Đánh giá
Đã có 10 người đánh giá
Từng cùng Bàn Cổ nâng cốc ngôn hoan, cùng Nữ Oa ở dưới ánh tà dương chạy, cùng Khoa Phụ cộng ẩm nước Trường Giang, Tôn Ngộ Không tôn hắn làm Phàm đế, Ngọc Đế đối với hắn kính sợ ba phần, Phật Tổ vì hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, hắn là Tiên giới thần thoại, là Tiên giới truyền kỳ. Hắn gọi Dương Phàm, một cái hào khí tung hoành nam nhân.

(không giống nhau trường sinh lưu, không giống nhau Tiên giới nói chuyện phiếm bầy, không giống nhau vô địch lưu. . . )

Ps: đào nhầm, đoạn đầu đọc khá mới mẻ nhưng sau... nên anh em không hợp thì thôi đừng chửi nhá.
Mới nhất
8 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
849,670
Linh khí
30
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Đại Sư
151
80794
66990

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

61 bình luận


cuongchien75 15
thainguyenminh 15