Đây là một cái liên quan tới Hoàng Đế cố sự, một cái từng bước một chiếm cứ chư thiên cố sự. Yêu ma quỷ quái thì thế nào, đầy trời Thần Phật lại sao như thế nào, Chí Tôn Đế Hoàng hệ thống nơi tay, vẫy tay một cái hết thảy biến thành tro bụi! Đại Hoàng Đế Lạc Dương cười khằng khặc quái dị: "Cái thế giới này, do ta chinh phục!"

Ps: Truyện bên trung đã ra gần 1k2c ....

Ps: Cảnh giới:
Hậu Thiên,Tiên Thiên ,Thoát Thai,Long Hổ ,Kim Cương ,Đạo Đài ,Đạo Quả,Niết Bàn,Thông Thiên
Mới nhất
4 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
324,528
Linh khí
130
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Đại Sư
61
44790
17248

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

70 bình luận


๖ۣۜMun ๖ۣۜVô 80
q12promusic 40
KssMC 5