Đánh giá
Đã có 27 người đánh giá
Người khi chết sau đó sẽ có ý thức sao? Sẽ, bởi vì ta trải qua. Trên thế giới này thật có quỷ sao? Có, bởi vì, ta chính là. Mượn thể trọng sinh về sau, phát hiện hắn có một cái đẹp đến ngạt thở lão bà, ngủ, hay là không ngủ?
Mới nhất
16 giờ trước

Đề cử

vote
Linh khí
190
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Miss Avatar

Miss

Level: 3
Converter Trung Cấp
24
18081
101577

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

264 bình luận


tuananhhoang0 60
YeuDa 20
vanyen 20
dpn8703 15
anpham 15
29x312410 5
longthuy 5
quyenaogame2004 5
BOT PinkPanther 10
bietluon 5
Hoangminhchien0811 5