Trùng sinh dị giới đích trường quân đội cao tài sinh, nắm giữ liễu triệu hoán tinh thần thiên nữ đích năng lực. Vì cởi ra tinh thần thiên nữ tộc tổn hại thiếu sót câu đố, cũng là liễu có thể trở lại chính mình đích quê hương, hắn bắt đầu mang theo mỹ nữ quân đoàn, quật khởi đương đại, lấy vô địch đích tư thái, quét ngang hết thảy

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
45,880
Linh khí
0
Điểm ái mộ
1
43
197

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận