Xuyên qua cùng với hệ thống làm cái cao đoan game chinh phục dị giới
“Bổn giả thuyết hiện thực phòng chơi, đã đẩy ra Super Mario, Hồn Đấu La, đầu đường bá vương, The King Of Fighters, Tam Quốc Chiến ký, sinh hóa nguy cơ, màu đỏ cảnh giới, anh hùng vô địch…… Tương lai, còn sẽ đẩy ra hắc ám chi hồn, ma thú thế giới, canh gác tiên phong, tinh chiến đêm trước……”
“Cái gì? Ngươi nói này đó quá đơn giản?”
“Tới tới tới, thử xem này một khoản, kén đại chuỳ, cam đoan làm ngươi sảng đến trong xương cốt.”
Tàn phá bản dị giới người làm game chuyên nghiệp, tranh thủ up trước đặt chỗ.
Không hợp ý đề cử nút
Mới nhất
9 tháng trước

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Kelly
62
37059
1135926

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

12 bình luận