Đời người như giấc mộng, khi cách 2000 năm, tiên ma Yêu giới “Đại Thiên Ma” Bùi Phong lại trở về địa cầu thiếu niên thời đại, biến thành lúc ban đầu cái kia bình phàm gầy yếu cao trung sinh. Này một đời, hắn thề muốn xoay chuyển càn khôn, điên đảo nhân sinh, không cho đã từng bi kịch cùng tuyệt vọng tái diễn. Này một đời, hắn trùng tu ma thần, mỹ nhân trong ngực, bễ nghễ thiên hạ, này một đời, ninh phụ thiên hạ không phụ khanh!
Mới nhất
2 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
233,262
Linh khí
65
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

hellozajdep Avatar

hellozajdep

Level: 0
8
1438
6859

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

22 bình luận


kaka0 60
trantram050994 5