Vô địch Kiếm Tiên Bạch Vũ ngã xuống ở Thiên kiếp bên trong, nhất mộng trở lại Địa Cầu thời đại thiếu niên.

Kiếp trước hắn bước vào kiếm đạo đỉnh, kiếm chém Vạn Giới, nhưng cô độc.

Đời này hắn một bước một vết chân lại tu Kiếm Tiên, từ đây quét ngang thế gian, quan sát Thương Khung, đăng lâm Vũ Trụ đỉnh.

Ta muốn thành tiên, chiến Thương Khung, thí vấn thiên hạ, ai cùng so tài!
Mới nhất
4 tháng trước

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
30
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

zickky09 Avatar

zickky09

Level: 3
Converter Trung Cấp
102
86746
284104

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

5 bình luận