Xuyên qua thế giới phim ma dung hợp: Cương Thi Tiên Sinh, Cương Thi Thúc Thúc,...

Review: Main xuyên qua thế giới phim cương thi ( Phim Thiên Xứ Bắt Ma 1 2 3 4 5 6, Cương Thi Vật Cương Thi, Ta Và Cương Thi Có Ước Hẹn,.. ). Main bái Mao Tiểu Phương làm sư phụ, tu luyện đạo thuật phái Mao Sơn. Main có hệ thống khá hay, chỉ cần hấp thu tà vật như cương thi, ác quỷ,.. là có năng lượng. Main dùng năng lượng tăng lên công phấp, đạo thuật,..

Cảm nhận: Mình là fan của Lâm Chính Anh nên rất thích mấy bộ xuyên qua phim cương thi. Main tăng lên ổn định, buff vừa, có xây dựng, cải cách phái Mao Sơn.


ĐẠO HỮU NÀO ĐI NGANG QUA CHO GÀ XIN VIÊN CHÂU VỚI Ạ!

======================================
Truyện đang convert mong các huynh đài ủng hộ

Hệ Thống Chưởng Môn
https://truyencv.com/he-thong-chuong-mon/

Đô Thị Chi Vạn Giới Thiên Tôn
https://truyencv.com/do-thi-chi-van-gioi-thien-ton/

Võng Du Tiên Võ Chi Tối Cường Thiên Đế
https://truyencv.com/vong-du-tien-vo-chi-toi-cuong-thien-de/
Mới nhất
4 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
236,842
Linh khí
330
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • somedayx2 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • hungtran_mdc đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • slehoai đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • 0969739803 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • 0969739803 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • caothubongroo đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • slehoai đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • slehoai đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • hungbom đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • eriol đề cử 13 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • Ghenhj đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • hungkhon đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • velangthoi đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • xuanthu97 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • xuanthu97 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • xuanthu97 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • thanhtai179667 đề cử 7 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • trichtinhnanguyet buff Thất Thải Châu
  5 tháng trước
 • caothubongroo đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • caothubongroo đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • [email protected] đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • ༺๖ۣۜTiểu༒๖ۣۜTây༒๖ۣۜTà༻ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • hanh8578185 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
GaTapBuoc Avatar

GaTapBuoc

Level: 0
Converter Trung Cấp
38
17230
22943

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

101 bình luận


eriol 65
trichtinhnanguyet 60
caothubongroo 45
thanhtai179667 35
slehoai 25
hanh8578185 15
xuanthu97 15
༺๖ۣۜTiểu༒๖ۣۜTây༒๖ۣۜTà༻ 5
hungkhon 10
Ghenhj 10
0969739803 10
velangthoi 5
hungbom 5
hungtran_mdc 5
somedayx2 5