Mạc Trường Sinh bị thần bí hào quang căng nứt Nguyên Anh, Hồi Sinh đến hiện đại đô thị.

Đời này, Mạc Trường Sinh nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa, Đan Khí song tuyệt;

Đời này, Mạc Trường Sinh nắm giữ Liệt Thiên Kiếm điển, phong mang vô địch;

Đời này, Mạc Trường Sinh nắm giữ Luyện Thể thần công, nhục thân bất diệt;

Đời này, Mạc Trường Sinh thề muốn vấn đỉnh chư thiên vạn giới, nghịch thiên trường sinh!

Chư thiên vạn giới tại sao mà đến Tiên Thần Yêu Ma ai có thể trường sinh
Mới nhất
3 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
400,450
Linh khí
75
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Học Đồ
15
4125
71

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

27 bình luận


lamdatpro1996 75