300 năm trước, thiếu gia bị bỏ rơi Trác Bất Phàm bị người ám toán thả vào Đại Hải, may mắn gặp phải Sư Tôn Quân Hà Tiên Tôn đi ngang qua Địa Cầu, dẫn hắn ly khai Địa Cầu ở Tinh Tế Tu Chân, quét ngang Hoàn Vũ!

300 năm phía sau, Trác Bất Phàm Độ Kiếp thất bại, mang theo cường thế tuyệt luân tư thế trọng sinh trở về đô thị thiếu niên thời đại, quyền trấn sơn hà, thập phần bổ sung tiếc ...

Đối mặt như người dưng nước lã lãnh nhược băng sương thê tử, ở gia tộc nhận hết khuất nhục mẫu thân, Hào Hùng vương hầu khiêu khích, hắn phát thệ kiếp này nhất định phải làm cho thế giới thần phục dưới chân!


** TRUYỆN ĐÃ KỊP TÁC GIẢ**

NGÀY 2-3 C

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
660,587
Linh khí
538
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

MuvLux Avatar

MuvLux

Level: 0
23
10266
59715

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

97 bình luận


zxczxc001 125
Bui_Tan_Khoa 60
huan1995coi 50
xchienthienx 50
Duynguyen12 50
huygjgjgj 35
PhamThang 25
nguyenngocbi 15
docuongtnh 15
cryjng91 10
pepua002 10
zBin 10
duckhanh94 10
Aquy22081991 5
drkejo 5
Wall 1
trnghoangson 1