Đến hệ thống Lâm Thiên bước lên cướp đoạt chư thiên con đường, giành cơ duyên, đúc thành bất hủ!

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Thần Ấn Vương Tọa, Super Seminary, League of Legends, Đấu La Đại Lục, Tây Du Ký, chư thiên vạn giới đều chờ đợi hắn thăm dò, nhưng mà này tất cả còn phải từ Cổ Kiếm Kỳ Đàm bắt đầu.

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰


⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
388,733
Linh khí
75
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
150
118384
141986

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

45 bình luận


Kiemphung1992 65
tieudaotannhan 10