Quỷ là cái gì? Tại sao đại đa số người cũng không thấy được hắn, nhưng có người có thể thấy quỷ? pháp thuật lại có huyền cơ gì?

Thông thường người tuổi trẻ Trương Hiếu Văn làm một tràng giấc mơ kỳ quái, từ nơi này sau này, Trương Hiếu Văn phát hiện mình lại có thể có thể nhìn thấy quỷ ~! một cái lôi thôi lão đầu đem hắn mang vào một cái môn phái cổ xưa, từ đây, Trương Hiếu Văn biết quỷ cùng thần tiên bí mật.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
114,792
Linh khí
10
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

dzungit Avatar

dzungit

Level: 2
Converter Sơ Cấp
44
40593
96326

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

7 bình luận


hienvy23052000 10