Trùng sinh mười vạn năm trước, Long Thần bằng vào trí nhớ kiếp trước, từng bước dẫn trước người khác, xưng bá Chư Thiên Vạn Giới!

Chân vượt Bích Thủy Kim Tình Thú, người mặc Cửu Long Huyền Hoàng khải, chân đạp Phi Vân tử kim giày, tay cầm hổ phách long hồn đao, tụ vô thượng khí vận, đúc bất hủ hoàng triều, làm mạnh nhất Hoàng đế!

1NP=1c
10* LIKE FB , KIM ĐẬU
Mới nhất
5 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
43,360
Linh khí
50
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

8 bình luận


ccgccgtatcctc 50