Từ Chiếm Đoạt Bắt Đầu giới thiệu tóm tắt: Đại Hồng thế giới, hắn có một cái trăm vạn năm trước tổ tiên, tên là Khương Tử Nha!

Thôn Phệ Tinh Không, hắn có một cái đồng học, tên là La Phong!
*******************************************
* Truyện do ๖ۣۜThiên ๖ۣۜLong convert.
* CẦU VOTE ★ ĐẦU TRUYỆN.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
62,450
Linh khí
20
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Sơ Cấp
33
8991
46101

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

7 bình luận