Đánh giá
Đã có 2 người đánh giá
Thâm niên biên kịch Chu Tinh, xuyên qua đến không gian song song một cái mới vừa bị phong giết ba năm quá khí minh tinh trên người, hắn hiện tại muốn suy nghĩ hàng đầu vấn đề là —— phục xuất!

Có hoàn mỹ nhận thưởng hệ thống ta các ngươi còn muốn phong giết?

Sao không lên thiên đây!

————————

Đã hoàn thành 3 quyển tiểu thuyết gần 6 triệu tự, nhân phẩm bảo đảm, yên tâm xem!

---------------------------

Đầu tháng tư mới ra chương
Mới nhất

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
9,750
Linh khí
0
Điểm ái mộ
whistle Avatar

whistle

Level: 0
6
875
0

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận