Đánh giá
Đã có 12 người đánh giá

Một cái nạn đói niên đại vì no bụng mà ly hương thiếu niên, theo hái thuốc bắt đầu đi hướng tu chân, luyện dược, nếm độc thảo, thí nghiệm thuốc... Tại nơi này người chết đói đầy đất thế đạo, như là cỏ dại giống như ương ngạnh sinh tồn xuống dưới.

Tu chân, luyện khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, một bên tại Tiên Hiệp Thế Giới ở bên trong tu chân hái thuốc luyện đan chế khí, một bên tại Tử Phủ ở bên trong làm ruộng kiến thiết tụ tập chân nguyên, hắn vui cười khôn cùng.

Mới nhất
2 năm trước

Đề cử Toái Mạch

vote
0
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

hoang vu Avatar

hoang vu

Level: 0
185
158727
22510

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

10 bình luận


vuducdung1996 5