Trong truyền thuyết, vừa lên đến liền uy hiếp nếu như cởi trói liền muốn chặt túc chủ điêu chứng đạo hệ thống thần bí hiện thân, túc chủ não rộng rãi thương yêu. . .

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
12,367
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận