Công ty chứng khoán hộ khách quản lý Lôi Hạo, ngày nào đó đột nhiên phát hiện đồng sự nhóm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từ một tuần sau tin tức.

Cảm giác được tương lai đoạn ngắn, cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, kỳ quyền, ngoại hối mấy người thị trường, lại cũng không có những ngày qua thần bí, Lôi Hạo dã tâm cũng đang từng bước bành trướng...


P/s : Đào một cái hố, bao người cùng nhảy....

Duyệt qua mấy chục chương đầu thì tóm lại là trong cái QQ của nó thi thoảng lại có như trên.... thì main chơi chứng khoán, xong mỗi tội ít tiền nên phải cố gắng đi lôi kéo hộ khách và giữ việc của mình... Nói chung mọi người cứ đọc đi /hoho

♛~Tặng 1 Kim đậu bạo ♛10c♛
Mới nhất
10 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
0
Linh khí
35
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tuần trước
 • boybap111 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  11 tháng trước
 • rongmotmat đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 năm trước
 • fourfinger đề cử 4 Nguyệt Phiếu
  1 năm trước
Converter Cao Cấp
52
43303
5097

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

12 bình luận


fourfinger 20
rongmotmat 5
boybap111 5