Đánh giá
Đã có 1 người đánh giá
( Cổ trang - nữ cường - sủng ái - triều chính tranh đấu. )
Tác giả : Diệc La Ái Tử .
Văn án :
Nhạc Hỉ Trường Hiên - nữ nhân được phong An Viêm Đại Lạc Tướng quân.
Chiêu binh dụ mã, một thân y thu quy giang sơn xã tắc.
Diêm Vương sống.
Đã sớm không ai coi nàng là nữ nhân, để cưng sủng yêu chiều.
Nàng không quan tâm, thiên hạ không phục, bất cũng phải quy!
Nam nhân nàng ái mộ, là An Viêm hoàng đế.
Nữ nhân An Viêm hoàng đế ái mộ, là Đoá phi, nhan sắc khuynh nước khuynh thành.
Nàng chấp nhận thế Đoá phi, sang Bắc Dực Quốc hoà thân.
Nàng chấp nhận, từ bỏ hết thảy, vì không muốn nhìn nam nhân đau lòng, cốt khổ bi tâm.
Hắn thương nàng, không chạm nàng. Một lòng đợi nàng chấp nhận hắn.
Thái tử danh nghĩa Bắc Dực, một lòng một dạ đợi nàng hướng về hắn.
" Trường Hiên, bất kể có chuyện gì - tuyệt đối đừng rời xa ta."
[ Trước đắng - sau ngọt ].
Mới nhất
5 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
35,750
Linh khí
10
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

dieclaaitu Avatar

dieclaaitu

Level: 0
1
3
0

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

5 bình luận


¤Mr_Vô_Tठ10