Đánh giá
Đã có 3 người đánh giá
Tô gia thiếu chủ Tô Mạc, thức tỉnh ra nghịch thiên võ hồn, lại bị cho rằng là cấp thấp nhất rác võ hồn, nhận hết khuất nhục... Mà xem Tô Mạc làm sao dựa vào nghịch thiên võ hồn, một đường quật khởi, một đường đột kích ngược...

Luyện kỳ công, được kỳ bảo, xông tuyệt địa, chiến thiên kiêu, thôn phệ vô tận sinh linh, dung hợp chư thiên huyết thống, ác chiến thiên hạ, cả thế gian vô địch!
Mới nhất
1 năm trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
90,590
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Ta Là Siêu Nhân
3
321
145403

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận