Đánh giá
Đã có 1 người đánh giá
"Ngươi thích ta cái điểm nào? Ta đổi còn không được sao?" Đối mặt Long Hoàng theo đuổi không bỏ, Ngọc Sinh Yên trốn không thoát càng đánh không lại.

Nam nhân tà mị cười một tiếng, "Ban đầu là ai cùng ta lăn bãi cỏ? Làm người phải hiểu được phụ trách. Ái phi, kiếp sau lại gặp đi!"

Nàng bất quá là không cẩn thận ăn "Bệnh mỹ nhân", thế nào biết hắn lắc mình biến hoá thành khiến kẻ người người nghe tin đã sợ mất mật Long Hoàng?

Từ đây quấn hắn, dính hắn, sủng hắn... Còn có hàng đêm khi dễ hắn.
Mới nhất

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
37,420
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Converter Học Đồ
52
19986
281513

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

3 bình luận