Đánh giá
Đã có 11 người đánh giá
Thiếu niên Tô Vân, thảm tao phản bội, bị đào đi linh cốt, đánh nát xương sống lưng, lại ngẫu nhiên đạt được chí bảo Cửu Thiên điện, tái tạo mạnh nhất linh cốt, Vương giả trở về.

Sát phạt quyết đoán, khoái ý ân cừu, quét ngang vạn giới, ta là Đế Chủ.
Mới nhất
3 giờ trước

Đề cử

vote
Linh khí
15
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • lamga123 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
    2 tuần trước
DarkHero Avatar

DarkHero

Level: 8
Converter Thần Thoại
113
141874
854987

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

118 bình luận