Đánh giá
Đã có 9 người đánh giá
Người khác thần thông là tu luyện, ta thần thông là trên Thụ Miêu (mầm cây).

Ân, lần này thế mà lớn chín trăm chín mươi chín mai quả, ân, nên tuyển dạng gì Quả Thần Thông đâu?

Ách... Cái này Quả Thần Thông rác rưởi, ném cho sủng vật ăn được rồi... Kia quả không dễ nhìn, bán cho oan đại đầu, lời ít tiền...

Cái này quả lại có thể mỹ dung, nghe nói mỹ nữ thích...

Những này đều có chỗ cần dùng, cái này mai lớn nhất đây này?

Lý Hàn sờ lên cằm, mày nhíu lại cùng một chỗ, đột nhiên nhãn tình sáng lên: "Đã cái này như thế lớn, không bằng sáng chế một loại mới thần thông đi..."

Truyện của Lão Nhai, đã quá nổi tiếng với Thiên Đạo Thư Viện, Vô Tận Đan Điền.

Liền bộ này, ta không thấy ai Convert nên mạn phép hứng thú đùa nghịch tiểu lưu manh chút.

Đạo hữu nào thấy hay, có thể phất tay ủng hộ Nguyệt Phiếu cho truyện. Tạ ơn!

P/s : Hiện giờ , vì lấp hố quá nhiều nên truyện sẽ từ từ convert sau . Thanks .
Mới nhất
8 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
225,747
Linh khí
65
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

0
0
0

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

14 bình luận