Đánh giá
Đã có 3 người đánh giá
Thiếu niên mang huyết cừu, một buổi sáng nghịch thiên quật khởi!

Tung hoành vạn giới duy võ, hỏi Thiên ai dám là địch?

Ta gọi Mục Thiên, Vạn Thiên Chi Giới, ta vì Võ Đế!

Ta đứng thẳng chỗ, thiên địa cúi đầu, Thần Ma lui tránh!

-Cảnh giới: Thông Mạch, Thông Nguyên, Thông Thần...

Đệ Nhất Thần sách mới, cùng tác Vạn Cổ Thiên Đế.
Mới nhất
8 giờ trước

Đề cử

vote
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Converter Tông Sư
186
105465
157807

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

13 bình luận