Đánh giá
Đã có 98 người đánh giá
Tiêu Long, một thanh niên bất ngờ đi đến Đấu Phá Thương Khung thế giới, mang theo thần bí Đại Quang Cầu, có thể lấy ra được đến từ vô số thế giới đồ vật, từ đó tung hoành Đấu Khí Đại Lục.

PS: đây là chuyện viết theo lối cv. Mình mượn tài khoản của một vị senpai để đăng truyện. Bởi vì là truyện đầu tay cho nên nội dung chủ yếu là lấy từ bản chính với mình thêm vào một ít.

Bởi vì là truyện đầu tay nên sẽ không có quá nhiều Map, có thể có thêm một map cũng có thể là không.

Đề cử

vote
Linh khí
674
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

tuanminhnguyen Avatar

tuanminhnguyen

Level: 2
Hạ Bút Thành Văn
6
2303
72273

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1257 bình luận