Người qua đường Giáp: Nghe nói là Đại Thanh vong!

Người qua đường Ất: Người ở bộ lạc nguyên thủy nào xuyên qua?

Người qua đường Giáp: Ừm! Nghe nói là người ngoài hành tinh muốn chơi cùng server với chúng ta.

Người qua đường Ất: Bà mẹ! Chuyện này người trái đất ai chẳng biết.

Người qua đường Giáp: Ừm! Nghe nói nhân loại có thể dựa vào thân xác đi lại trong vũ trụ

Người qua đường Ất: Có lẽ chỉ có con kiến còn không biết chuyện này.

Người qua đường Giáp: Vậy ngươi biết làm sao làm được?

Người qua đường Ất: Đạt tới đánh giá cấp C là được.

Người qua đường Giáp: Vậy ngươi biết làm sao để đạt được đánh giá cấp C?

Người qua đường Ất:....

Rốt cuộc! Người qua đường Giáp đắc ý, bắt đầu chuẩn bị mở miệng pháo. Sau đó, y bị người qua đường Bính một phát súng headshot

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
355,349
Linh khí
116
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • [email protected] đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • PrinceDark đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • 5xaax5 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • nekosama9x đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • nekosama9x đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • nekosama9x đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • PrinceDark đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • PrinceDark đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • PrinceDark đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • 5xaax5 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • PrinceDark đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • PrinceDark đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • phuongpy ném đậu thúi Trường Sinh Kiếm
  6 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
Converter Trung Cấp
33
14096
38

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

128 bình luận


PrinceDark 40
5xaax5 30
nekosama9x 15
phuongpy 1