Diệp Hiên ngã một phát, sau đó, toàn bộ thế giới cũng thay đổi, toàn bộ đều biến thành số liệu.

Thế là, hắn trở thành học phách! Sổ Cư Đế! Nhanh tính đạt nhân! Mạnh nhất ký ức vương!

Hắn tham gia toán học thi đua, thành tựu vô địch học sinh trung học!

Hắn tham gia nhất cường đại não, thành tựu cưỡng bức nhất vương!

Hắn tham gia Canada tế giải thi đấu, ngoại quốc bức vương dưới chân hắn run lẩy bẩy!

Hắn quang mang vạn trượng, tự mang BGM vô địch là cỡ nào tịch mịch !

Hắn liếc mắt qua mỹ nữ trước mắt: Thân cao 70m, thể trọng 56kg, ba vòng 87, 62, 82. . .

. (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có Lôi Đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. ).


Hãy ủng hộ cho minh bằng cách buff nguyệt phiếu , kim đậu , hỏa tinh châu .


hoặc các bạn có thể vote bên dưới cho mình .

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
136,916
Linh khí
160
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

CoLang1997 Avatar

CoLang1997

Level: 0
Đen Bạc Đỏ Tình
5
243
42

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

35 bình luận


trantram050994 50
hongphuong760 25
01699857668 25
doquanghuy0 20
Gr4s 20
tronglocnam 5
SurenMNH 5