Kẻ chép văn, tức đem địa cầu giải trí văn hóa dọn đến một cái khác thời không người.
Triệu Khiêm xuyên qua, còn mang theo cái yêu cầu dùng tiết tháo giá trị đổi tiểu thuyết tam lưu hệ thống……

“Trên lầu quá lòng tham, cư nhiên còn muốn làm thổ hào vật trang sức, ta liền bất đồng, thổ hào nhà ngươi còn thiếu sủng vật sao? Ta đồng học nói ta lớn lên tặc giống Husky!”
"ngươi bạn gái ở ta trên tay, nhanh lên đổi mới, bằng không ta liền XX nàng!”

Đề cử Toái Mạch

vote
109,049
Linh khí
46
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
61
36369
1077325

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

26 bình luận


thanhcong 45
❖⊰๖ۣۜLier⊱❖ 1