Vạn Thế Vi Vương
Đánh giá
Đã có 3 người đánh giá
Tái sinh thời niên thiếu, trọng hoạt tu hành lộ.

Nếu như thế, đời này vô địch, chư thiên ngàn vực, vạn thế vì vương!

Cảnh giới: Thối Thể cảnh, Luyện Khí cảnh, Ngự Khí cảnh, Túc Hải cảnh, Đằng Không cảnh, Thần Biến cảnh, Nguyên Hồn cảnh, Ngạo Tinh cảnh, Hóa Tiên cảnh...

Tham Thụy Đích Long sách mới, cùng tác Thập Phương Thần Vương, Thần Tiên Kiếp, Đạo Ẩn.
Mới nhất
15 giờ trước

Đề cử

vote
Linh khí
10
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Tông Sư
162
93333
158792

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

36 bình luận


๖ۣۜThắng⁹⁰ 5
loghorizon4510 5