Người khác tiểu mục tiêu là trước kiếm lời 100 triệu, mà Lục Thần tiểu mục tiêu là làm sao trước tốn một tỷ.

Lo liệu "Điệu thấp làm người, cao điệu dùng tiền" nguyên tắc, Lục Thần mỗi ngày đều vì xài như thế nào tiền mà buồn rầu.

PS: Truyện hài hước, đọc giải trí tốt, logic phái, nghiêm túc phái suy nghĩ kỹ trước khi nhập hố.
Mới nhất
13 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
424,819
Linh khí
270
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Đại Sư
61
48541
38490

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

100 bình luận


Lenska 150
heocon2050vn 40
huynhcongdanh 25
nhokkibuk 15
typropk1000 15
quoctin777 10
TaQuangKhoi 5