Vô Địch Kiếm Hồn
Đánh giá
Đã có 19 người đánh giá
Thiên có cửu trọng, Nhân có cửu chuyển, kiếm có Cửu Tâm! Một đời đế vương thân bị chết thảm, mang theo Cửu Tuyệt Kiếm, chư thiên diệt địa! Ta ký sinh, tự nhiên một kiếm bình thiên hạ, cửu tuyệt ra, thiên địa loạn, Hồng Mông quyết, vô song tình !

+ Cảnh giới : Võ Đồ, Võ sư, Võ Linh, Võ Vương, Võ Tông, Võ Hoàng, Võ Tôn, Võ Thánh, Võ Thần, Võ đế, Đế Vương .

*Truyện đã ra hơn 2k chương
*1 ngày 20-50c
Mới nhất
4 giờ trước

Đề cử

vote
Linh khí
37
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
100
130441
129552

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

31 bình luận


leminhdao 10
❖︵????????Ù????????✦????????Ù????????✦Đ????Ê????✦Đ????Ê????✶ 1
Lão Đại 1