Xuyên qua trở thành Tần phủ phế vật tiểu thiếu gia, may mà ông trời không có làm Tần Thiên tuyệt vọng, kích hoạt Vô Địch Triệu Hoán Thăng Cấp Hệ Thống!

Thần thoại trung hết thảy nhân vật đều có thể bị triệu hoán!

Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, một côn chấn Sơn Hà!

Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, thấy rõ thế giới!

Như Lai Phật Tổ trong tay Phật quốc, không người có thể trốn!

Garen! Bụi cỏ tam kiếm khách không gì làm không được!

Ở dị thế Tần Thiên tướng muốn trở thành mạnh nhất tồn tại! ( bổn chuyện xưa cập nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, chớ bắt chước. )
Mới nhất
2 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
42,268
Linh khí
30
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

1
6
0

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

22 bình luận


Cauchunholatoi 5