Xuyên qua đến 《 Thiên Long Bát Bộ 》 thế giới, chính mình còn thế nhưng thành Mộ Dung Phục đại ca, Mộ Dung gia tộc đại công tử. . .

Không quan hệ, hệ thống giao diện nơi tay, hết thảy đều không phải vấn đề!

Bạch sam thiếu niên khách, trường kiếm hành thiên nhai! Hào kiệt ngàn ngàn vạn, duy ta xưng đệ nhất!

《 Thiên Long Bát Bộ 》 chỉ là một cái bắt đầu, 《 Ỷ Thiên Đồ Long 》, 《 Thần Điêu Hiệp Lữ 》, 《 Tiếu ngạo giang hồ 》, 《 Đại Đường song long 》. . .

Liễu Phong mục tiêu rất đơn giản, chúa tể hết thảy, khống chế hết thảy. . .

*) Ngày 5c

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
127,488
Linh khí
275
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

cuongpbc1998 Avatar

cuongpbc1998

Level: 0
Cù Lần Lầm Lì
3
346
47114

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

60 bình luận


hagiangst 105
꧁༺༆M¡ทɦ࿐༻꧂ 100
thanlongbat 50
daoduyduc 15
Ladygaga4123 5