Vô tận thứ nguyên công hội, tính cả vô tận thứ nguyên vạn giới.

Thanos: "Ha ha, ta toàn năng thời kì chỉ cần cầm tới sáu khỏa Infinity Gems, hủy diệt nửa cái vũ trụ chỉ cần một cái búng tay."

Vũ Trụ Bá Chủ Boros: "Ừm? Vấn đề là ngươi còn không có thu hoạch được Infinity Gems a?"

Tối Cường Hokage: ". . ."

Ta Không Phải Hố Lão Cha Hàng: ". . ."

Bạch Dạ: ". . ."

. . .

Khóe miệng giật một cái Thanos: "Ta tào, cái này ** người là ma quỷ sao?"
-----------------------------------
Ảnh nhân vật: http://bit.ly/2GWYb49

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
315,514
Linh khí
260
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Tông Sư
132
73400
12077

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

230 bình luận