Vô tận thứ nguyên công hội, tính cả vô tận thứ nguyên vạn giới.

Thanos: "Ha ha, ta toàn năng thời kì chỉ cần cầm tới sáu khỏa Infinity Gems, hủy diệt nửa cái vũ trụ chỉ cần một cái búng tay."

Vũ Trụ Bá Chủ Boros: "Ừm? Vấn đề là ngươi còn không có thu hoạch được Infinity Gems a?"

Tối Cường Hokage: ". . ."

Ta Không Phải Hố Lão Cha Hàng: ". . ."

Bạch Dạ: ". . ."

. . .

Khóe miệng giật một cái Thanos: "Ta tào, cái này ** người là ma quỷ sao?"
-----------------------------------
Ảnh nhân vật: http://bit.ly/2GWYb49

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
260,614
Linh khí
205
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Đại Sư
127
70002
30502

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

216 bình luận


laomeo12 30
bong_ma_tu_la 25
ktle1996 10