Đánh giá
Đã có 21 người đánh giá
Thủy Lam đại lục, hoàng đình phía dưới, vương triều khắp nơi.

Ngàn năm ổn định, hiện nay, trên triều đình lòng người tranh đấu, trong giang hồ trộm cướp như ma.

Hồn xuyên mà đến, đã từng Đế sư chi tôn Diệp Thương Hải, sống tạm một góc, gánh vác một thân huyết hải. Xa xôi tiểu quốc, Thanh Mộc huyện bát phẩm tiểu quan bắt đầu, cải biến vận mệnh, cuốn lên phong vân, một đường lên như diều gặp gió, tung hoành triều đình; võ đạo thành thần, lăng đứng cửu tiêu, tại Lăng Tiêu phía trên tái tạo hoàng đình.

P/s: Đã kịp tác giả.
Mới nhất
3 ngày trước

Đề cử

vote
Linh khí
40
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • dark007 buff Hỏa Tinh Châu
    4 tháng trước
Converter Cao Cấp
42
30922
148

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

22 bình luận


dark007 40