Vô Thượng Đan Tôn
Đánh giá
Đã có 23 người đánh giá
Bản là Tiên Thiên kỳ tài, lại bởi vì Võ Hồn bị đoạt, Huyết mạch bị hao tổn, biến thành phế vật, cướp đoạt Võ Hồn nhân, lại bị thế nhân truy phủng, hưởng thụ vô thượng vinh quang. Nhất triều Tiên Đế ký ức Giác tỉnh, tu Ngũ Hành tiên pháp, ngưng tụ năm loại Võ Hồn, mở ra một đầu xưng bá cửu thiên con đường cường giả. Cái gì song sinh Võ Hồn? Cái gì thiên niên không gặp kỳ tài? Cái gì thiên mệnh chi tử? Hết thảy thần phục tại dưới chân của ta, ta muốn cái này cửu thiên Thần Ma, bởi vì ta mà run rẩy!
Mới nhất
18 giờ trước

Đề cử

vote
Linh khí
210
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • Kinhcv đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • tauyeumi đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • xuanson0809 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • nguyenducchinh01 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • nguyenducchinh01 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • sellminh đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • sellminh đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • visinhvat đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • onestar đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  8 tháng trước
 • visinhvat đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • visinhvat đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • coixua09 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • coixua09 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • coixua09 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • coixua09 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • Linhyeubosua đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • coixua09 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • ThanMa đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • coixua09 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • coixua09 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • coixua09 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • [email protected] đề cử 7 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước

Cùng tác giả

Converter Trung Cấp
34
41829
72903

Top tu vi

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

353 bình luận


coixua09 65
Linhyeubosua 25
visinhvat 25
onestar 10
sellminh 10
nguyenducchinh01 10
xuanson0809 10
ThanMa 5
tauyeumi 5
Kinhcv 5