Đánh giá
Đã có 15 người đánh giá
Ngươi lựa chọn Mục Sư nghề nghiệp,

Ngươi tín ngưỡng Hắc Ám cùng Bạo Lực chi thần.

Ngươi thu được bị động thiên phú —— Thần Bỏ Chi Thể, ngươi đem không cách nào trang bị bất kỳ loại hình vũ khí.

Ngươi thu được bị động thiên phú —— Ma Pháp Ngớ Ngẩn, ngươi đem không cách nào sử dụng bất kỳ loại hình skill.

Ngươi học tập thuật trị liệu, ngươi mỗi lần đòn công kích bình thường có thể trị 3 chút máu.

Ngươi học tập Thánh Thuẫn thuật, ngươi mỗi lần đòn công kích bình thường có thể chồng chất 3 điểm tấm chắn.

Ngươi học tập trừng phạt thuật, ngươi mỗi lần đòn công kích bình thường có thể ngoài ngạch tạo thành 3 điểm thương tổn. . .

Ngươi học tập Thần Thuật. . .

"Cút ngay! sa đọa Hắc Ám Mục Sư! ngươi không xứng học tập ta chủ Chí Cao Thần thuật! Tài Quyết thần quan đây? người đến a! bắt dị đoan rồi!"

PS:Truyện có người nhờ làm , mới đọc 1-2 chương đầu thấy hay nên làm , sau này thì không biết :)
Dự kiến 5c/ngày .
Mới nhất
1 tháng trước

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
1,025
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • thanhtn6604824 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • thanhtn6604824 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • [email protected] đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • [email protected] buff Thất Thải Châu
  2 tháng trước
 • chopper217 đề cử 16 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • shin0905 buff Thất Thải Châu
  2 tháng trước
 • TruyLing đề cử 20 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • TruyLing đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • duongtrunght đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • chuongquoc đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • khaithi buff Kim Sa Châu
  2 tháng trước
 • Kentz đề cử 4 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • [email protected] buff Kim Sa Châu
  2 tháng trước
 • [email protected] đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • blackst0rm đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • htnmkn2012 đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • umaru đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • darkroker đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • [email protected] đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • cuong3000 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • [email protected] đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • [email protected] đề cử 4 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • [email protected] đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Satoshi đề cử 6 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • hehogmessengr đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • thailam đề cử 4 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • duongphatdat đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Chung158 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • thailam đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
darkroker Avatar

darkroker

Level: 1
Cao Nhân Ẩn Sĩ
8
5871
14661

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

255 bình luận


TruyLing 125
khaithi 80
chopper217 80
shin0905 60
duongphatdat 50
umaru 50
htnmkn2012 50
thailam 45
Satoshi 30
Kentz 20
hehogmessengr 15
darkroker 15
chuongquoc 15
Chung158 10
cuong3000 10
blackst0rm 10
thanhtn6604824 10
duongtrunght 5