Ta từ nhỏ bị cha ta đánh tới đại, hắn cũng không đánh chết ta huống hồ các ngươi?

Đến đến đến, đánh ta một cái thử xem.

PS : Truyền thứ 2 của tác giả truyện " Võng Du Chi Ta Là Võ Học Gia " , mới ra ta làm luôn :)

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
1,042,881
Linh khí
510
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • heoheo đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • lampard đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • [email protected] đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • blackcat_nlhk đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • chinhchu009 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tuần trước
 • sangle1990 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • anhtuantn đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • quang16 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • letungnguyen đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • thailam đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • lampard đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • tuan95 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • chopper217 đề cử 14 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • thangnguyen01234567891011121314151617181920 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • ༺ɧʉɤếʈ ༒ ɳɧậʈ༻ đề cử 9 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • acthoainam2001 đề cử 21 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • Daithanhvuong đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • kakakakad đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • mrjris đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • lampard đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • lampard đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • quang16 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • lampard đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • lampard đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • [email protected] đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • Onggia0213 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • Luuvong đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • 27052000 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
darkroker Avatar

darkroker

Level: 1
Cao Nhân Ẩn Sĩ
8
5977
14661

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

528 bình luận


acthoainam2001 105
chopper217 70
lampard 50
༺ɧʉɤếʈ ༒ ɳɧậʈ༻ 45
27052000 25
Onggia0213 25
thailam 25
letungnguyen 25
quang16 25
Luuvong 10
Daithanhvuong 15
sangle1990 15
mrjris 5
kakakakad 10
anhtuantn 10
thangnguyen01234567891011121314151617181920 5
tuan95 5
chinhchu009 5
blackcat_nlhk 5
heoheo 5