Chiến thần phòng làm việc kỳ hạ đại luyện viên Ngô Tư nhân công tác sai lầm mà bị khai trừ, buồn bực thất bại Ngô Tư mua say lúc sau lại là trọng sinh ba năm trước đây!
Phó chức cao thủ phát hiện đệ nhất phó chức bị người nhanh chân đến trước, siêu cấp hiệp hội phát hiện che dấu phó bản đã bị thông quan, cạnh kỹ chi vương phát hiện chính mình là vạn năm lão Nhị vĩnh viễn đánh không thắng nặc danh đệ nhất danh, một đám dục muốn tranh bá thiên hạ cao cấp người chơi phát hiện vẫn luôn ở yên lặng làm người làm công. Không chỉ có tham tài hơn nữa tham tài Ngô Tư bắt đầu rồi chính mình tiết tháo vô hạn cuối đại luyện làm giàu sử.
Mới nhất
11 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
53,439
Linh khí
145
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

3
860
42

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

6 bình luận


duyphan 10
phongyeuanh 10